Planet mësimore 2015-2016 - Kimi

Plani Kimia 10 (berthame) -
Plani Kimia 11 (berthame) -
Plani Kimia 11 (me zgjedhje) -

ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj