Albas Group

Shqipëri

Në Tiranë:
Rr. Donika Kastrioti, pall. 4, ap. 4D

Albas zyra - tel: 00355 45800160
AlbasOffice - tel: 00355 45800150
Albas libraria - cel: 00355696006005
e-mail: info@albas.al ; a.cili@albas.al

Artin Çili
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Shqipëri.

Kosovë

Në Prishtinë:
Rr. “Muharrem Fejza”, p.n Prishtinë

Cel: 00377 045-999-770
e-mail: albas_pr@yahoo.com

Fatlum Hetemi
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Kosovë

Maqedoni

Në Tetovë:
Rr. Ilindenit, nr.105

Tel.: 00389 44 344 047
Cel: 0038972233030
e-mail: albas_te@yahoo.com

Nehat Havziu
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Maqedoni.


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj