Albas group Maqedoni

Në Tetovë:
Rr. Ilindenit, nr.105

tel/fax 044 344047
e-mail: albas_te@yahoo.com

Nehat Havziu
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Maqedoni.


Info:0038972233030

Gjuha shqipe 1
Autorë:
Mirela Tërova,Ibe Mustafa
Konsulent shkencorë:
Prof.dr.Vehbi Kadriu
Autorë:
Mirela Tërova, Natasha Pepivani
Gjuha shqipe 2
Autorë:
Rita Petro, Vehbi Kadriu, Mirela Tërova
Konsulent shkencorë:
Natasha Pepivani
Autorë:
Ilda Alushaj, Mirela Tërova, Natasha Pepivani
Gjuha shqipe 3
Autorë:
Rita Petro,
Vehbi Kadriu

Konsulent shkencorë:
Natasha Pepivani
Autorë:
Mirela Tërova,
Natasha Pepivani
Gjuha shqipe 4
Autorë:
Rita Petro,
Natasha Pepivani

Konsulent shkencorë:
Zeqir Kadriu
Autorë:
Natasha Pepivani,
Rita Petro

Çmimi: 150 den
Gjuha shqipe 7
Autorë:
Rita Petro,
Natasha Pepivani,
Adelina Çerpja

Konsulent shkencorë:
Zeqir Kadriu
Gjuha shqipe 8
Autorë:
Rita Petro,
Zeqir Kadriu

Çmimi: 350 den
Njohja e Mjedisit 1
Autorë:
Latif Ajrullai

Konsulent shkencorë:
Fatmira Zenelaj

Çmimi:
180 den
Çmimi: 120 den
Njohja e Mjedisit 2
Autorë:
Latif Ajrullai,
Salie Ibrahimi

Konsulente shkencorë:
Fatmira Zenelaj

Çmimi: 250 den
Njohja e Mjedisit 3
Autorë:
Latif Ajrullai,
Hava Doko

Konsulente shkencorë:
Fatmira Zenelaj

Çmimi: 250 den
Matematika 2
Autorë:
Eglantina Xhaja,
Satki Ismaili

Çmimi: 250 den
Matematika 3
Autorë:
Eglantina Xhaja,
Satki Ismaili

Çmimi: 250 den
Gjuha shqipe dhe letërsia 1 (për gjimnazet e reformuara)
Autorë: Sabri Hamiti, Kujtim Shala, Xhemaludin Idrizi, Ali Aliu, Idriz Metani
Gjuha shqipe 1 (Njohuri të përgjithshmë për gjuhën, Fonetika dhe fonologjia, Sintaksa, Morfologjia)
Njohuri nga Teoria e letërsisë
Njohuri nga folklori shqiptar
Letërsia shqiptare e vjetër
Letërsia klasike greke dhe romake
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë dhe përdoret në shkollë.      
Çmimi: 290 den
Gjuha shqipe dhe letërsia 2 (për gjimnazet e reformuara)
Autorë:
Rita Petro, Agim Leka, Idriz Metani

Letërsia shqiptare në periudhën e Rilindjes Kombëtare;
Letërsia Botërore;
Gjuha shqipe 2 (Leksikologjia, Morfologjia, Sintaksa).
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë dhe përdoret në shkollë.      
Çmimi: 350 den
Gjuha shqipe dhe letërsia 3 (për gjimnazet e reformuara)
Autorë:
Sabri Hamiti, Ardian Marashi, Idriz Metani

Letërsia shqiptare në gjysmën e parë të shek. XX Letërsia botërore në shek. XIX Gjuha shqipe 3 (Komunikimi, Gjuha e shkruar shqipe, Sintaksa e periudhës, Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë, Shenjat e pikësimit).
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë dhe përdoret në shkollë.      
Çmimi: 380 den
Gjuha shqipe dhe letërsia 4 (për gjimnazet e reformuara)
Autorë: Ali Aliu, Ymer Çiraku, Shaban Sinani, Ardian Marashi, Idriz Metani
Gjuha shqipe 4 (Stilistika, Gjuha e letërsisë artistike, Gjuha letrare, Gjuha e prozës dhe e poezisë, Figurshmëria e prozës, Fjalori poetik, Mjetet shprehëse të gjuhës shqipe, Baza dialektore e shqipes standarde,Onomastika).
Letërsia shqiptare në gjysmën e dytë të shek. XX
Letërsia botërore e shek. XX.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë dhe përdoret në shkollë.      
Çmimi: 380 den
Gjuhë shqipe dhe letërsi 1
Autorë: Ali Aliu, Luljeta Isaku, Vehbi Kadriu, Xhemaludin Idrizi

Libri ofron një material të larmishëm gjuhësor e letrar që organizohet rreth temave: veçoritë e letërsisë, klasifikimi dhe llojet letrare, folklori dhe veçoritë e tij, fillimet e letërsisë botërore, si dhe njohuri gjuhësore (Fonetikë, Morfologji, Sintaksë) e komunikim. Teksti i përgjigjet programit mësimor për gjuhën dhe letërsinë shqipe 1 të shkollave profesionale.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë dhe përdoret në shkollë.      
Çmimi: 320 den
Letërsia 1
Autorë:
Ali Aliu, Xhemaludin Idrizi

Shkenca për letërsinë
Veçoritë e letërsisë
Analizë e veprës letrare
Stilistika
Metrika
Llojet e vargjeve
Klasifikimi i letërsisë       
Çmimi: 200 den
Arti muzikor 1 (Për klasën e parë të shkollave të mesme)
Autorë: Zejadin Ismaili

Zhvillimi i artit muzikor në periudha të ndryshme. Njohuri nga teoria e muzikës. Të dhënat ndihmojnë në formimin kulturor të nxënësit.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë dhe përdoret në shkollë.       
Çmimi: 220 den
Kimia 1 (Për shkollat e mesme të drejtimit shëndetësi)
Autorë:
Bujar H. Durmishi, Murtezan Ismaili

Çmimi: 450 den


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj