Albas group Shqipëri

Në Tiranë:
Rr. Budit, Pallati Klasik konstruksioni zyra.2

tel/fax (0355) 42379184
e-mail: albas_tr@yahoo.com

Artin Çili
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Shqipëri.


Info:00355692081443


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj