Tekste shkollore Shqipëri - Biologjia

Biologjia 7
Autorë:
Fatmira Zenelaj, Diana Dhima

Konsulent shkencorë:
Valbona Alikaj
Biologjia 8
Autorë:
Fatmira Zenelaj, Diana Bajrami

Konsulent shkencorë:
Tefta Rexha
Biologjia 9
Autorë:
Fatmira Zenelaj, Diana Bajrami

Konsulent shkencorë:
Valbona Alikaj
Biologjia 10
Autorë:
Prof.as.dr. Fatmira Zenelaj,
Prof.as.dr. Valbona Aliko

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Haxhi Aliko
Biologjia 11
Autorë:
Prof.asoc.dr Fatmira Zenelaj,
Prof.as.dr. Valbona Aliko

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Haxhi Aliko
Biologjia 11 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Prof.asoc.dr Fatmira Zenelaj,
Prof.asoc.dr Silva Bino

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Haxhi Aliko


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj