Tekste shkollore Shqipëri - Edukata shoqërore

Edukim për shoqërinë 1
Autorë:
Natasha Poroçani

Konsulent shkencorë:
Edlira Haxhiymeri
Edukata shoqërore 2
Autorë:
Natasha Poroçani, Blerta Tole

Konsulent shkencorë:
Roland Gjini
Edukata shoqërore 3
Autorë:
Natasha Poroçani, Blerta Tole

Konsulent shkencorë:
Roland Gjini
Edukata shoqërore 4
Autorë:
Natasha Poroçani

Konsulent shkencorë:
Roland Gjini
Edukata shoqërore 5
Autorë:
Natasha Poroçani

Konsulent shkencorë:
Edlira Haxhiymeri
Edukata shoqërore 7
Autorë:
Irida Agoli, Veronika Duci, Julijana Ajdini, Rudina Rama

Konsulent shkencorë:
Edlira Haxhiymeri
Edukata shoqërore 8
Autorë:
Edlira Haxhiymeri, Izela Tahsini, Elona Dhëmbo, Julinda Ajdini, Veronika Duci

Konsulent shkencorë:
Edlira Haxhiymeri
Edukata shoqërore 9
Autorë:
Julinda Ajdini, Veronika Duci

Konsulent shkencorë:
Edlira Haxhiymeri
Qytetaria 10
Autorë:
Juliana Ajdini, Veronika Duci, Izela Tahsini, Irida Agoli, Rudina Rama


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj