Tekste shkollore Shqipëri - Fizika

Fizika 12 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Ma. Nimete Gjermani, Dhurata Toska, Prof.asoc.dr. Vaso Qano, Teuta Braçaj

Konsulent shkencorë:
Prof.dr. Pëllumb Berberi, Eglantina Gjika


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj