Tekste shkollore Shqipëri - Gjuha Shqipe


Gjuha shqipe 2
Autorë:
Rita Petro, Mimoza Gjokutaj

Konsulent shkencorë:
Prof.dr. Enver Hysa
Autorë:
Ilda Alushaj, Mirela Tërova, Natasha Pepivani
Gjuha shqipe 3
Autorë:
Rita Petro, Natasha Pepivani

Konsulent shkencorë:
Prof.dr. Enver Hysa
Autorë:
Ilda Alushaj, Mirela Tërova, Natasha Pepivani
Gjuha shqipe 4
Autorë: Rita Petro, Natasha Pepivani

Konsulent shkencorë: Prof.dr. Enver Hysa
Autorë: Rita Petro, Natasha Pepivani
Gjuha shqipe 5
Autorë: Rita Petro, Mimoza Gjokutaj

Konsulent shkencorë: Prof.dr. Enver Hysa
Autorë:
Gjuha shqipe 6
Autorë:
R.Petro, L.Sula, N.Pepivani, A.Çerpja, A.Jubani, I.Metani

Konsulent shkencorë:
Prof.dr. Dh.Shehri, Prof.as. A.Çepani
Libri Mesuesit:
Gjuha shqipe 7
Autorë: R. Petro, A. Çerpja, I. Metani, Sh. Vreto

Konsulent shkencorë: Prof.dr. Enver Hysa
Autorë:
Gjuha shqipe 8
Autorë:
R. Petro, A. Çerpja, I. Metani

Konsulent shkencorë:
Prof.dr. Enver Hysa
Autorë:
Gjuha shqipe 9
Autorë:
R. Petro, A. Çerpja, I. Metani

Konsulent shkencorë:
Prof.dr. Enver Hysa
Autorë:
Letërsia dhe gjuha shqipe 3
Profili natyror

Autorë:
Sabri Hamiti, Ardian Marashi, Dhurata Shehri, Lindita Mëniku
Profili shoqëror

Autorë:
Sabri Hamiti, Ardian Marashi, Dhurata Shehri, Mark Marku, Lindita Mëniku
Letërsia dhe gjuha shqipe 4
Profili natyror

Autorë:
Sabri Hamiti, Ardian Marashi, Xhevat Lloshi, Shaban Sinani, Ali Aliu
Profili shoqëror

Autorë:
Sabri Hamiti, Ardian Marashi, Xhevat Lloshi, Shaban Sinani, Ali Aliu
Letërsia dhe gjuha shqipe 10
Autorë:
Rita Petro, Ardian Marashi Linda Mëniku, Dhurata Shehri
Letërsia dhe gjuha shqipe 11
Autorë:
Rita Petro,
Linda Mëniku,
Ardian Marashi
Gjuha shqipe dhe Letërsia 11 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Tonin Çobani

Konsulent shkencor:
Prof.as.dr. Tef Topalli
Gjuha shqipe dhe Letërsia 12
Autorë:
Akademik Sabri Hamiti,
Prof. Dr. Ardian Marashi,
Doc. Linda Mëniku,
Prof. As. Dr. Dhurata Shehri,
Rita Petro

Konsulent shkencor:
Prof.as.dr. Idriz Metani
Letërsia 10 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Dr. Vjollca Osja, Msc. Viola Isufaj, Msc. Brikena Smajli

Konsulente shkencore:
Msc. Viola Isufaj
Letërsia 12 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Msc. Viola Isufaj, Prof.dr. Adem Jakllari

Konsulente shkencore:
Prof.dr. Adem Jakllari
Orë të lira
Orë të lira
(për ciklin 9-vjeçar)

Autorë:
Hyrë Rexha, Kreuza Bardhi


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj