Tekste shkollore Shqipëri - Historia

Historia 4
Autorë:
Sonila Boçi

Konsulent shkencorë:
Menduh Dërguti
Historia 6
Autorë:
Tomi Treska, Menduh Dërguti

Libri Mesuesit:
Historia 7
Autorë:
Menduh Dërguti, Tomi Treska

Konsulent shkencorë:
Sonila Boçi
Autorë:
Historia 8
Autorë:
Menduh Dërguti, Tomi Treska

Konsulent shkencorë:
Sonila Boçi
Autorë:
Historia 9
Autorë:
Menduh Dërguti, Sonila Boçi, Ledia Dushku

Konsulent shkencorë:
Nevila Nika
Autorë:
Historia 11
Autorë:
Menduh Dërguti, Tomi Treska
Autorë:
Historia e qytetërimit botëror 11 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Dr. Tomi Treska,
Ma. Menduh Dërguti,
Prof.asoc.dr. Abaz Mullaj


Konsulent shkencor:
Dr. Simon Lufi
Historia e shqiptarëve 12 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Menduh Dërguti,
Prof.dr. Ferit Duka,
Dr. Ledia Dushku,
Dr. Sonila Boçi

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Valentina Duka
Orë të lira
Orë të lira
(për ciklin 9-vjeçar)

Autorë:
Anila Tabaku, Meridiana Nepravishta


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj