Tekste shkollore Shqipëri - Kimia

Kimia 7
Autorë:
Bujar H. Durmishi, Lumturi Xhezo

Konsulent shkencorë:
Latif Ajrullai
Autorë:
Kimia 8
Autorë:
Lumturi Xhezo, Raimonda Lilo

Konsulent shkencorë:
Latif Ajrullai
Autorë:
Kimia 9
Autorë:
Lumturi Xhezo, Raimonda Lilo

Konsulent shkencorë:
Latif Ajrullai
Autorë:
Kimia 10
Autorë:
Ma. Lumturi Xhezo,
Dr. Raimonda Totoni

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Majlinda Vasjari
Kimia 11
Autorë:
Ma. Lumturi Xhezo,
Prof.asoc.dr. Raimonda Lilo (Totoni)

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Majlinda Vasjari
KKimia 11 (me zgjedhje të detyruar)
Autorë:
Ma. Lumturi Xhezo,
Prof.asoc.dr. Raimonda Lilo (Totoni)

Konsulent shkencor:
Prof.dr. Majlinda Vasjari


ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj