Me pak fjalë

Me pak fjalë… është një koleksion librash për fëmijët duke filluar nga mosha 3-vjeçare, që nxit kureshtjen përmes njohurive të thjeshta dhe i argëton, pa u shmangur nga qëllimi kryesor: zhvillimi i një sërë aftësish të rëndësishme, që fëmijët duhet të zotërojnë përpara se të fillojnë shkollën:
  • Kuptimi dhe përdorimi i fjalëve të reja
  • Dëgjimi i tingujve të gjuhës së folur
  • Lidhja e tingujve me shkronjat për deshifrimin e kodit të leximit
  • Njohja dhe mësimi i shkronjave të alfabetit
  • Dëgjimi dhe kuptimi i pjesës së lexuar dhe përgjigjja e pyetjeve
  • Zhvillimi dhe kultivimi i vëmendjes dhe përqendrimit

Bimët
Qyteti
Shkolla
Shqisat
Shtëpia
Kafshët
Profesionet
Udhëtimi

ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj