Planet mësimore 2017-2018

Edukimi Fizik 3 -
Muzika 3 -
Art Pamor 1 -
Art Pamor 2 -
Art Pamor 3 -
Art Pamor 6 -
Art Pamor 7 -
Art Pamor 8 -
Art Pamor 10 -
Biologji 10 - 11 Pjesa I -
Biologji 10 - 11 Pjesa II -
Dituri natyre 1 -
Dituri natyre 2 -
Edukim per Shoqerine 1 -
Edukim per Shoqerine 2 -
Fizika 10 - 11 Pjesa I -
Fizika 10 - 11 Pjesa II -
Gjeografi 10 -
Gjeografia 11 -
Gjuha shqipe 2 -
Gjuha shqipe 3 -
Gjuha shqipe 6 -
Gjuha shqipe 7 -
Gjuha shqipe 8 -
Gjuha Shqipe 10 -
Gjuha Shqipe 11 -
Histori 6 -
Histori 7 -
Histori 8 -
Histori 10 -
Histori 11 -
Kimi 10 -
Kimi 11 -
Letersia 10 -
Letersia 11 -
Matematika 2 -
Matematika 3 -
Matematika 7 -
Matematika 8 -
Matematika 10 - 11 Pjesa I -
Matematika 10 - 11 Pjesa II -
Muzika 10 -
Qytetaria 3 -
Qytetari 7 -
Qytetari 8 -
Qytetari 10 -
Teatri 10 -
Filozofi 11 -

ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj