Planet mësimore 2018-2019

Klasa 1


Art Pamor 1 -


Klasa 2


Gjuha Shqipe 2 -
Edukim për shoqërinë 2 -
Art Pamor 2 -


Klasa 3


Gjuha Shqipe 3 -
Art Pamor 3 -


Klasa 4


Gjuha shqipe 4 -
Historia 4 -
Matematika 4 -
TIK 4 -
Art Pamor 4 -
Muzika 4 -


Klasa 6


Gjuha Shqipe 6 -


Klasa 7


Gjuha Shqipe 7 -
Historia 7 -


Klasa 8


Gjuha Shqipe 8 -
Histori 8 -


Klasa 9


Gjuha Shqipe 9 -
Historia 9 -
Kimia 9 -
Qytetaria 9 -


Klasa 10


Gjuha Shqipe 10 -
Letërsia 10 -
Biologji 10 -
Gjeografia 10 -
Art Pamor 10 -


Klasa 11


Gjuha Shqipe 11 -
Letërsia 11 -
Biologji 11 -
Filozofia 11 -
Gjeografi 11 -


Klasa 12


Gjuha Shqipe 12 -
Letërsia 12 -
Biologjia me zgjedhje 12 -
Gjeografia me zgjedhje 12 -
Historia me zgjedhje 12 -
Letërsia me zgjedhje 12 -
Psikologjia me zgjedhje 12 -
Sociologjia me zgjedhje 12 -

ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj