Testet pdf

Testet Gjuha Shqipe 2 (Autorë: Ilda Alushaj) -
Testet Gjuha Shqipe 3 (Autorë: Brisida Çekrezi) -
Testet Gjuha Shqipe 4 (Autorë: Brisida Çekrezi) -
Testet Gjuha Shqipe 5 (Autorë: Brisida Çekrezi) -
Testet Gjuha Shqipe 6 (U përgatitën në redaksinë e Albas) -
Testet Gjuha Shqipe 7 (U përgatitën në redaksinë e Albas) -
Testet Gjuha Shqipe 8 (U përgatitën në redaksinë e Albas) -
Testet Gjuha Shqipe 9 (U përgatitën në redaksinë e Albas) -
Teste Gjuha Shqipe dhe Letersia 10 (Autore: Nexhmije Muça) -
Testet Matematika 1 (Autorë: Edlira Çupi, Servete Cenalla) -
Testet Matematika 2 (Autorë: Edlira Çupi, Servete Cenalla) -
Testet Matematika 3 (Autorë: Edlira Çupi, Servete Cenalla) -
Testet Matematika 4 (Autorë: Edlira Çupi, Servete Cenalla) -
Testet Matematika 5 (Autorë: Edlira Çupi, Servete Cenalla) -
Testet Matematika 6 (Autorë: Nikolla Perdhiku) -
Testet Matematika 7 (Autorë: Nikolla Perdhiku) -
Testet Matematika 9 (Autorë: Miranda Mete) -
Testet Dituri Natyre 1 (Autorë: Ariana Kamba, Miriana Maja) -
Testet Dituri Natyre 3 (Autorë: Anila Londo) -
Testet Dituri Natyre 4 (Autorë: Anila Londo) -
Testet Dituri Natyre 5 (Autorë: Laura Gjini) -

ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj