Shtëpia Botuese Albas
me ne, më afër dijes...
Melania G. Mazzucco
Vita Cristian Crusat
Teori e shkurtër për udhëtimin
dhe për shkretëtirën Herman Koch
Darka
MË SHUMË MË SHUMË MË SHUMË
Claudio Magris
Danub Assia Djebar
Dashuria, fantasia Joseph O’Neill
Qeni
MË SHUMË MË SHUMË MË SHUMË
Milen Ruskov
Lartësi MË SHUMË

Ky projekt realizohet falë ndihmës financiare të Komisionit Europian. Çdo botim pasqyron vetëm pikëpamjet e autorit dhe Komisioni nuk mund të konsiderohet përgjegjës për përdorimet e mundshme të informacioneve që përmbajnë tekstet.