info@albas.al
TEL: 04 580 0160
Close

Miqtë e mi Vesa dhe Lumi

Për herë të parë vjen një qasje e integruar, ku në secilën temë përfshihen të gjitha fushat zhvillimore dhe kurrikulare për zhvillimin e fëmijës.


Kategoritë: , Etiketa:

Dosja argëtuese “Miqtë e mi, Vesa dhe Lumi” është hartuar në përputhje të plotë me dokumentacionin për fëmijërinë e hershme në Republikën e Kosovës, përfshirë këtu:

  • Standartet e Zhvillimit dhe të Mësuarit në Fëmijërinë e Hershme 0-6 vjet,
  • Kurrikula për moshën parashkollore 3-6 dhe
  • Kurrikulat lëndore për klasën përgatitore.

Për herë të parë vjen një qasje e integruar, ku në secilën temë përfshihen të gjitha fushat zhvillimore dhe kurrikulare për zhvillimin gjuhësor, matematikor, mjedisor, artistik dhe shëndetësor të fëmijës. Temat janë të bazuara në interesat, dëshirat dhe nevojat e fëmijëve të sotëm.

Dosja shoqerohet me një udhëzues për mësuesit dhe prindërit, të cilët do të ndjekin ecurinë e fëmijëve të moshës 4-6 vjeç.

Autor:

Albas

Botues:

Albas

Paketa përmban:

Libri "Miqtë e mi Vesa dhe Lumi", "Fletorja ime e kopshtit", lapsa "Kores", poster, fletë me ushtrime, udhëzues për librin "Miqtë e mi Vesa dhe Lumi"

Jepni vlerësimin tuaj për librin “Miqtë e mi Vesa dhe Lumi”

Your email address will not be published.

three + ten =

Nuk ka asnjë vlerësim për këtë libër.

X