info@albas.al
TEL: 04 580 0160
Close

Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare I

Paketa Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare I përmban: librin e nxenesit, fletoren e punes, fjalorin me figura, antologjine me pjese te zgjedhura Shko dallëndyshe.

Bli

Kategoria:

Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare – Niveli 1 është hartuar në përputhje me Kurrikulën e mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë e në mërgatë, e cila është miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Shqipëri, dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Kosovë. Në këtë paketë do të gjeni: librin e nxënësit, fletoren e punës, fjalor me figura dhe një përmbledhje me pjesë të zgjedhura (Shko dallëndyshe).

STRUKTURA E TEKSTIT TË NXËNËSIT

Teksti është ndërtuar në tri pjesë, që u korrespondojnë përkatësisht klasave I, II dhe III, të cilat në tekstin e nxënësit/es emërtohen:

SHKALLA 1, SHKALLA 2, SHKALLA 3

Secila nga këto pjesë ka strukturën e vet, ku është mbajtur parasysh tematika dhe rezultatet e të nxënit për secilën klasë. Në hartimin e tyre është respektuar rritja graduale e shkallës së vështirësisë si në përmbajtje, ashtu edhe në sasinë e materialit.

Autor:

Shtëpia Botuese Albas
Shtëpia Botuese Dukagjini

Viti i botimit:

2021

ISBN:

978-9951-05-435-5
978-9928-356-40-6

Jepni vlerësimin tuaj për librin “Paketa Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare I”

Your email address will not be published.

4 × 1 =

Nuk ka asnjë vlerësim për këtë libër.

X