info@albas.al
TEL: 04 580 0160
Close

 

Fatlum Hetemi
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Kosovë.

 

Në Prishtinë:
Rr. “Muharrem Fejza”

tel: 00377 045-999-770
e-mail: albas_pr@yahoo.com

X