info@albas.al
TEL: 04 580 0160
Close

Myrteza
Shini

Përkthyes i librit “Më fal

Myrteza Shini është përkthyese e gjuhës polake. Ajo ka studiuar në Poloni dhe është juriste me profesion. Ka sjellë në shqip veprat “Ferdydurke”, “Kurs i filozofisë për gjashtë orë e pesëmbëdhjetë minuta” të shkrimtarit Witold Gombrowicz, si dhe romanin “Shtërgjet” të nobelistes polake Tokarczuk.

tjerë

Anna Kove
Anna Kove
Filozofi-sociale
Kestrina Peza
Kestrina Peza
Filozofi-sociale
Amantia Kapo
Amantia Kapo
Filozofi-sociale
Ben Andoni
Ben Andoni
Filozofi-sociale
Milena Selimi
Milena Selimi
Filozofi-sociale
Edlira Lloha
Edlira Lloha
Filozofi-sociale
X