info@albas.al
TEL: 04 580 0160
Close

ANNA
KOVE

Përkthyese e librit “Nata, dritat

Anna Kove (Anrila Spahija) është përkthyese e gjuhës gjermane. Ajo ka sjellë në shqip autorë të njohur, mes të cilëve nobelisten Herta Müller, Paul Celan-in, R. Auslaender-in dhe I. Bachman-in etj.

Ka studiuar në Universitetin Europian të Viadrina-s. Përveçse përkthyese, është autore e librave Shën Valentin ku ishe, Djegë ujërash, Nimfa e pemës së humbur, Kambanat e së dielës.

Milorad Pavić Predeo slikan čajem, Enes Karić Pjesme divljih ptica, Dasa Drndić Sonnenschein, Ceszlav Milos Facing the River (Poetry), Vladimir Nabukov Pnin, Tadeusz Rozewicz përmbledhje e veprës së tij poetike, Srđan Valjarević Komo, Srdan Srdić Sator etj.

tjerë

Kestrina Peza
Kestrina Peza
Filozofi-sociale
Milena Selimi
Milena Selimi
Filozofi-sociale
Myrteza Shini
Myrteza Shini
Filozofi-sociale
Edlira Lloha
Edlira Lloha
Filozofi-sociale
Amantia Kapo
Amantia Kapo
Filozofi-sociale
Anna Kove
Anna Kove
Filozofi-sociale
X